Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Pronájem sportovní haly

Sportovní hala s hrací plochou o rozměru 20 m x 50 m se čtyřmi samostatnými šatnami a šatnou pro trenéra.
Tribuna pro 240 sedících diváků. Pronájem je možný pouze pro sportovní činnost v době mimo vyučování, tj. v odpoledních hodinách v pracovní dny o sobotách i nedělích po celý rok. V období školních prázdnin i v dopoledních hodinách.

Cena: 450,- Kč za hodinu pronájmu sportovní haly.
 

E-mail: polaskova@soukyjov.cz
Tel.: +420 518 305 322
Mobil: +420 774 405 609

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace