Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 

 Mgr. Lenka Pataki  - výchovná poradkyně

mail: pataki@soukyjov.cz

tel.: 518 324 429 / 774 405 605

 

 

Mgr. Hana Mňačková – speciální pedagožka a školní metodička prevence

email: mnackova@soukyjov.cz

tel.: 518 324 429 / 774 405 608

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

 

Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně, metodik prevence a školní speciální pedagožka.

 

Hlavní činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště

 

 Mgr. Lenka Pataki  - výchovná poradkyně

 

Mgr. Hana Mňačková – školní metodička prevence

 

 Mgr. Hana Mňačková  - speciální pedagožka   

 

formulář >>  INFORMOVANÝ SOUHLAS  <

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace