Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Školní psycholog

Školní psycholog

 Ve škole působí školní psycholog Mgr. Vojtěch Výleta.  Jeho psychologická činnost je zaměřena na řešení problémů zejména v těchto oblastech:

Školní psycholog poskytuje poradenské služby a konzultace i rodičům (zákonným zástupcům) žáků a pedagogickým pracovníkům.

Poradenské služby školního psychologa jsou poskytovány u nás ve škole bezplatně, informace a data o žácích a jejich rodičích, která se psycholog dozví v souvislosti s výkonem psychologické činnosti, jsou důvěrná a je s nimi nakládáno tak, aby byla zaručena ochrana osobních údajů klientů.

Před první návštěvou musí být podepsaný informovaný souhlas s psychologickou pomocí žákovi – u nezletilých je třeba informovaného souhlasu žáka i zákonného zástupce, u zletilých podepisuje informovaný souhlas sám žák.

Pracovní doba psychologa ve škole: středa 8.00 - 15.30 hod, čtvrtek  8.00 – 12.00 hod

Podrobnější informace u Mgr. Mňačkové, kabinet číslo 36, tel. 774 405 608

Školní psycholog dále nabízí:
SOS první pomoc v KRIZI

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace