Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Školní stravování

klikni>> Objednávka stravování <

klikni>> Objednávka stravování <    (pc mimo školu)

 

Podmínky školního stravování (od 1. 9. 2021)                                                

Naše škola má v provozu stravovací systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

Věkové skupiny strávníků a cena oběda:

7 - 10 let 26 Kč
11 - 14 let 29 Kč
15 a více let 34 Kč


Kontakty pro přihlášení a odhlášení obědů:

telefon e-mail
518 305 325 sou@soukyjov.cz fuskova@soukyjov.cz
518 615 109
518 616 193

 

Pokud neznáte osobní číslo žáka (variabilní symbol pro platbu), kontaktujte paní pokladní na tel. čísle 518 305 325 anebo e-mailu fuskova@soukyjov.cz

 

 Přihláška ke školnímu stravování ve školním roce 2021/2022 - tiskopis

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

►Seznam alergenů

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace