Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Stravovací a ubytovací služby

Název oboru: Stravovací a ubytovací služby
Kód oboru: 65-51-E/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem potřebné pro výkon povolání v zařízeních poskytujících stravovací služby.

Uplatní se tedy v různých provozech společného stravování, jako jsou školní a závodní kuchyně, bufety, restaurace, rekreační zařízení, pohostinství a podobně.

 Více informací o oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace