Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Svářecí škola - plasty

Svářečská škola č. 108, Střední odborné učiliště, Kyjov, příspěvková organizace je oprávněna provádět nové kurzy svařování plastů a periodické přezkoušení v systému České společnosti pro svařování produktů, Praha (ČSSP), podle TPG 927 05, TNV 75 5517 - kurzy pro svařování a lepení plastů.

Provoz svářečské školy zajišťují pracovníci s požadovaným osvědčením (svářečský praktik, technolog svařování plastů).

Kontakt:

ADMINISTRATIVA:

Markéta Kozáková, tel.: 518 615 329
e-mail: kozakova@sspkyjov.cz
 

TECHNOLOG: 

Miroslav Vašíček, tel.: 737 483 235

 

Periodické přezkoušení svářečů – nejbližší termín:   dle tel. domluvy

Pravidelné, periodické proškolení a přezkoušení po 2 letech, zakončené písemným testem.

Naše svářečská škola je oprávněna provádět základní a doškolovací kurzy v následujícím rozsahu:

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace