Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Tiskopisy ke stažení

 Žádost o ukončení vzdělávání

 Potvrzení k ukončení docházky

 Žádost o přestup do SOU

 Žádost o změnu oboru

 Žádost o opakování ročníku

 Žádost o uznání dosaženého vzdělání

 Žádost o uvolnění z výuky

 Žádost o uvolnění z tělesné výuky

 Přihláška ke studiu ve SŠ 

 Přihláška ke studiu ve SŠ (nástavbové studium)

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace