Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Zednické práce

Název oboru: Zednické práce
Kód oboru: 36-67-E/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem, potřebné pro povolání stavební dělník – na výkon zednických prací.
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché zednické práce na pozemních stavbách.

Typickými činnostmi jsou příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, montáž prefabrikátů, výrobků přidružené stavební výroby a sádrokartonových konstrukcí.
Žáci jsou vychováváni také tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.

Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché zednické práce na občanských a bytových stavbách.

 Více informací o oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace